Uhlala ufuna ukwaziswa kwamuva futhi ube ngowokuqala ukwazi uma sinezindaba? 

Bese ubhalisela iphephandaba lethu.